Úvodní strana / Povinná evidence

Povinná evidence

Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství je povinna vést průběžně během celého roku evidenci, která bude ověřena při nejbližší kontrole. Uvedené evidence může osoba podnikající v ekologickém zemědělství vést ve svém vlastním systému nebo využít vzor evidence uvedených na našich stránkách. Vyplňujte pouze relevantní druhy evidence.

Ekologický zemědělec

Výrobce biopotravin/výrobce krmiv

Obchodník s biopotravinami

Ekologický pěstitel hub

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize AGRI
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 731 611 630 +420 210 088 290


mail@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář