Úvodní strana / Informace / 25. ročník mezinárodního veletrhu BioFach

25. ročník mezinárodního veletrhu BioFach


Ve dnech 12.- 15. února se v Norimberku opět otevřou brány mezinárodního veletrhu BioFach. Na prestižní přehlídce biopotravin a přírodní kosmetiky se představí přes 2.400 vystavovatelů z celého světa. Těšit se můžete na veganské novinky i zážitkovou kuchyni. Českou republiku bude ve stánku MZe reprezentovat deset společností.

Dvacátý pátý ročník veletrhu přinese vedle tradičních prezentací výrobců a oborových organizací několik organizačních změn.

Klíčovým tématem kongresu je Organic 3.0 - Ekologické zemědělství a potravinářství zítřka. Zatímco fáze Organic 1.0 představovala položení základů ekologického zemědělství, fáze Organic 2.0 zahrnuje praktický rozvoj produkce, vývoj marketingu a legislativně zakotvených standardů až po pevné zastoupení biopotravin v nákupním spotřebitelském koši. A Organic 3.0? „Ekologické zemědělství je ideální strategickou cestou k udržitelnému zemědělství a má na celém světě velký vývojový potenciál. Abychom mohli využít šancí, je třeba postoupit do fáze Organic 3.0. Je třeba zakotvit bio více v občanské společnosti, politice a ekonomice,“ tvrdí Stefan Zwoll, jednatel svazu BÖHL. Pro další rozvoj ekologického zemědělství je nutné prohlubovat koncepce, které podporují jeho udržitelnost, umožňují růst bez újmy na kvalitě a současně upevňují hodnověrnost ve vztahu k zákazníkům. Hlavní roli budou hrát přístup ke zdrojům, dopady ekologického zemědělství na celosvětové úrovni a transparentnost výrobních i obchodních postupů.

Více:
http://www.ctpez.cz/cz/o-ctpez/aktuality/biofach-2014

Bureau Veritas nabízí kontrolu a certifikaci produktů ekologického zemědělství. K této činnosti jsme pověřeni Ministerstvem zemědělství ČR podle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a akreditováni Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle normy ČSN EN 45011.

Našimi klienty tak mohou být všichni ekologičtí zemědělci, ekologičtí včelaři, výrobci biopotravin, obchodníci s biopotravinami, producenti a zpracovatelé osiv a krmiv apod., kteří se chtějí registrovat na Ministerstvu zemědělství jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství a chtějí své produkty označovat jako produkty ekologického zemědělství v souladu s platnými legislativními předpisy (zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci).

Více:
Manažer divize AGRI - Ing. Iva Vrkočová
+420 210 088 247
iva.vrkocova@cz.bureauveritas.com

 

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize AGRI
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář