Úvodní strana / Klienti / Jak se stát klientem

Jak se stát klientem

Pro nové klienty

Pokud máte zájem stát se klientem Bureau Veritas, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem, zašleme Vám Žádost o zařazení do kontrolního a certifikačního systému v ekologickém zemědělství.
Žádost můžete také stáhnout zde.

Vyplněnou a podepsanou žádost (včetně dokladu opravňujícího Vás k podnikání) nám zašlete zpět.

Poté Vám zašleme k podpisu Smlouvu o provedení inspekce a certifikace. Smlouvu vám zašleme ve 2 vyhotoveních, z nichž jeden výtisk zašlete zpět podepsaný na Bureau Veritas.

Dále Vám zašleme formulář popisu podniku, který je nezbytné kompletně vyplnit a také zaslat zpět na Bureau Veritas.

V případě jakýchkoliv dotazů při vyplňování úvodních formulářů nás neváhejte kontaktovat.

Vlastní výkon kontroly se řídí platným ceníkem.
Ceník služeb Bureau Veritas pro rok 2024 zde.

Kontrolní návštěvy Bureau Veritas jsou pravidelné, ohlášená řádná kontrola probíhá minimálně 1x ročně.

Pro ostatní klienty

Pokud jste klientem jiné kontrolní organizace pro ekologické zemědělství (KEZ o.p.s., ABCERT AG, BIOKONT CZ, s.r.o.) a máte zájem stát se klientem Bureau Veritas, je nutné vypovědět smlouvu u stávající kontrolní organizace vždy do 30.9. daného roku. V tomto případě běží u stávající kontrolní organizace 3 měsíční výpovědní lhůta a našimi klienty se stáváte od 1.1. následujícího roku.

V tomto mezidobí mezi 30.9. a 1.1. proběhne administrace přechodu k naší kontrolní organizaci včetně uzavření nové smlouvy s Bureau Veritas (viz informace pro nové klienty).

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize CERTIFIKACE
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář