Úvodní strana / Legislativa EZ

Legislativa EZ

 1. Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
  o správních poplatcích, ve znění pozdějích předpisů
 2. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb,
  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/848
  o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení
  (EHS) č. 834/2007
 4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/1693,
  kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení
 5. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/464,
  kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat
 6. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2021/279,
  kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/848, pokud jde o kontroly a další opatření zajišťující sledovatelnost a soulad
  s pravidly pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů
 7. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2021/1165,
  kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkce a stanoví jejich seznamy
 8. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2021/2307,
  kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie
 9. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/2306,
  kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole
 10. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2020/427,
  kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848,
  pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů
  pozměněno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/269, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/427, pokud jde o datum použitelnosti změn určitých podrobných pravidel produkce ekologických produktů uvedených v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848
 11. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2020/1794,
  kterým se mění část I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce
 12. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/642,
  kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některé informace, které je nutné uvést na označení ekologických produktů
 13. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/715,
  kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848,pokud jde
  o požadavky na skupiny hospodářských subjektů
 14. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/716,
  kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o pravidla ekologické produkce týkající se naklíčených semen a čekankových puků, krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury a ošetření proti parazitům v akvakultuře
 15. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2020/2146,
  kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o výjimečná pravidla produkce v ekologické produkci
 16. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/771,
  kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritériíí a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních control skupin hospodářských subjektů
 17. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/1006,
  kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde
  o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce
 18. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/1691,
  kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na vedení záznamů ze strany hospodářských subjektů v ekologické produkci
 19. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/1697,
  kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde
  o kritéria pro uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, jež jsou příslušné provádět kontroly ekologických produktů ve třetích zemích, a pro zrušení jejich uznání
 20. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/1698,
  kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla pro dohled nad těmito subjekty a pro jejich kontroly a další opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize CERTIFIKACE
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář