Úvodní strana / O nás

O nás

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. zabývající se mimo jiné certifikací výrobků a systémů managementu v současné době nabízí také kontrolu a certifikaci produktů ekologického zemědělství. K této činnosti jsme pověřeni Ministerstvem zemědělství ČR podle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a akreditováni Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle normy ČSN EN ISO/IEC 17065.

Našimi klienty tak mohou být všichni ekologičtí zemědělci, ekologičtí včelaři, výrobci biopotravin, obchodníci s biopotravinami, producenti a zpracovatelé osiv a krmiv apod., kteří se chtějí registrovat na Ministerstvu zemědělství jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství a chtějí své produkty označovat jako produkty ekologického zemědělství v souladu s platnými legislativními předpisy (zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci).

Působíme v rámci celé ČR. Vlastní kontrola probíhá minimálně 1x ročně a jedná se o komplexní kontrolu celého podniku. Na kontrole je ověřováno dodržování požadavků zákona a nařízení o ekologickém zemědělství. Pokud vznikl nárok na certifikaci produktů, je do 30 dnů od provedené kontroly vystaven příslušný certifikát na bioprodukt nebo biopotravinu.

Produkty, které jsou námi certifikovány, je možné bezplatně označovat:

i slovním označením BIO nebo EKO. Námi certifikované produkty mají kódové označení CZ-BIO-004.

 

Divize AGRI

Kromě kontrol a certifikace produktů ekologického zemědělství nabízí Divize AGRI široké spektrum činnosti kontrol zemědělských komodit a potravin a může se dotýkat prakticky všech etap projektů či kontraktů od posuzování přípravných a předvýrobních prací přes kontrolu a zkoušení při výrobě, před expedicí, během dopravy, po dodání až po speciální služby

jakou jsou kontroly vhodnosti dopravních prostředků a skladů, laboratorní testování, monitoring, ověřování kvality a množství zboží pro účely bankovního ručení a další. Bureau Veritas je zapsaná jako dozorová a inspekční firma, poskytující služby podle podmínek GAFTA (Grain and Feed Trade Association). V kontrolách obilovin zaujímá Bureau Veritas vedoucí postavení na trhu v ČR.

Komoditní spektrum je téměř neomezené od zemědělských produktů, potravin, hnojiv přes suroviny a spotřební zboží.

Obecné využití služeb:

Výsledným produktem naší práce bývají Certifikáty o kontrole, Certifikáty na ekologické produkty, inspekční reporty, expertní posudky, laboratorní certifikáty apod.

Další informace

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize CERTIFIKACE
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář