Úvodní strana / Informace / Bio Summit 2016

Bio Summit 2016


14. - 15. 11. 2016
Ekologické zemědělství – potenciál i výzva pro budoucnost

Bio Summit je prestižní mezinárodní konference o ekologickém zemědělství, na které se setkávají všichni aktéři ekologického zemědělství a prodeje biopotravin z ČR i ze zahraničí. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad politiků, zemědělských zájmových i profesních organizací, obchodníků, zemědělců, vědeckých pracovníků, zástupců médií i veřejnosti.

Hlavními tématy je středoevropská spolupráce v ekologickém zemědělství, využití potenciálu pro ochranu půdy, vody a utváření krajiny, řešení současných problémů, bariéry a příležitosti rozvoje.

PROGRAM:

  • Nové výzvy EZ
  • Hlavní bariéry a příležitosti rozvoje EZ
  • Spolupráce ve výzkumu a poradenství
  • Dobré příklady fungující praxe
  • Ekologické zemědělství a jeho produkční potenciál

Bureau Veritas nabízí kontrolu a certifikaci produktů ekologického zemědělství. K této činnosti jsme pověřeni Ministerstvem zemědělství ČR podle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a akreditováni Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle normy ČSN EN ISO/IEC 17065.

Našimi klienty tak mohou být všichni ekologičtí zemědělci, ekologičtí včelaři, výrobci biopotravin, obchodníci s biopotravinami, producenti a zpracovatelé osiv a krmiv apod., kteří se chtějí registrovat na Ministerstvu zemědělství jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství a chtějí své produkty označovat jako produkty ekologického zemědělství v souladu s platnými legislativními předpisy (zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci).

Více:
Manažer divize AGRI - Ing. Iva Vrkočová
+420 210 088 247, iva.vrkocova@cz.bureauveritas.com

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize AGRI
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář