Úvodní strana / Informace / Biomléko - vyšší obsah vitamínu A, E, konjugovaných mastných kyselin a omega-3 mastných kyselin

Biomléko - vyšší obsah vitamínu A, E, konjugovaných mastných kyselin a omega-3 mastných kyselin


Výzkumy opakovaně potvrzují vyšší nutriční kvalitu kravského biomléka: Biomléko obsahuje o 20-30 % vyšší obsah vitamínu E, o 20-80 % vyšší obsah vitamínu A, o 40-80 % vyšší obsah konjugovaných mastných kyselin a 50-60 % více omega-3 mastných kyselin.

V roce 2007 působilo v České republice 33 mléčných ekofarem. Během následujících let vzrostl jejich počet více než trojnásobně. Za tuto změnu vděčíme zejména několikanásobně zvýšené poptávce po českých biopotravinách na konci minulého desetiletí, využívání dotačních titulů v Programu rozvoje venkova (PRV) i podpoře státu, který v projektu „Biomléko“ podporoval rozvoj české bioprodukce. Ten v letech 2009-2011 nabídl zájemcům o konverzi na ekologickou produkci bezplatné poradenství, exkurze na mléčné české i zahraniční farmy a praktické metodiky zaměřené na podporu faremního zpracování. K rozvoji mléčné bioprodukce dnes dochází, i když situace odbytu českého biomléka není ideální. Stejně tak jako stoupá počet sedláků, kteří si mléčné výrobky zpracovávají sami na farmách, stoupá totiž i podíl biomléka, které dnes v mlékárnách končí zpracované pouze jako konvenční produkt.

...

Ještě nedávno jsme museli kvalitní mléčné biovýrobky dovážet. Dnes už biomléko vyvážíme od nás na západ. Nejlepší bude, až se z produktů z něj naučí těšit takové množství českých spotřebitelů, že prolomí začarovaný kruh: malý objem – drahá výroba – vysoká cena. Prospěch z toho budou mít všichni: sedláci, výrobci i spotřebitelé (nebo také lidé, krávy i krajina, jak je komu milejší).

Autor: Kateřina Čapounová, zpracováno pro týdeník Zemědělec

Celý článek naleznete zde:
http://www.bio-info.cz/zpravy/biomleko-klikate-cesty-k-obzive?lang=1&ref=m&source=email

Bureau Veritas nabízí kontrolu a certifikaci produktů ekologického zemědělství. K této činnosti jsme pověřeni Ministerstvem zemědělství ČR podle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a akreditováni Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle normy ČSN EN 45011.

Našimi klienty tak mohou být všichni ekologičtí zemědělci, ekologičtí včelaři, výrobci biopotravin, obchodníci s biopotravinami, producenti a zpracovatelé osiv a krmiv apod., kteří se chtějí registrovat na Ministerstvu zemědělství jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství a chtějí své produkty označovat jako produkty ekologického zemědělství v souladu s platnými legislativními předpisy (zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci).

Více:
Manažer divize AGRI - Ing. Iva Vrkočová
+420 210 088 247, iva.vrkocova@cz.bureauveritas.com

 

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize CERTIFIKACE
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář