Úvodní strana / Informace / Distribujete biopotraviny nebo jiné bioprodukty prostřednictvím e-shopu?

Distribujete biopotraviny nebo jiné bioprodukty prostřednictvím e-shopu?


TENTO ČLÁNEK JE DŮLEŽITOU INFORMACÍ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

Dne 25.1.2017 se uskutečnilo jednání MZe, SZPI a kontrolních organizací pro ekologické zemědělství. Na základě výkladu Evropské Komise k platné legislativě pro ekologické zemědělství tj. Nařízení Rady č. 834/2007 a následných předpisů např. Nařízení Komise č. 889/2008 a zákona 242/2000 Sb. Vyhlášky č. 16/2006, subjekty, které provozují obchodní činnost prostřednictvím e-shopů nebo podobných platforem, jsou povinni se registrovat u MZe ČR a dodržovat platné postupy pro ekologické zemědělství.

Všechny biopotraviny nebo bioprodukty, které ve svém e-shop nabízíte, musí mít platný „biocertifikát“ nejen od dodavatele zboží, ale rovněž musíte mít vystavený „biocertifikát“ na váš provozovaný e-shop jako distributor tohoto zboží, aby byl zachován kontrolovaný tok biopotravin nebo jiných bioproduktů.

Výňatek zákona 242/2000: Hlava I paragraf 3, odst. 2:

„Osobou podnikající v ekologickém zemědělství je ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu, výrobce nebo dodavatel biokrmiv a výrobce nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu, ekologický chovatel ryb, ekologický pěstitel hub, ekologický sběrač volně rostoucích rostlin, ekologický chovatel včel.“

Podle tohoto odstavce e-shopy spadají do kategorie „Osoba uvádějící biopotraviny do oběhu“, kam patří např. dovozci, vývozci, obchodníci, velkoobchod.

Dále Nařízení Rady (ES) 834/2007 - Hlava I, čl. 2 bod b) uvádí: „Fázemi produkce (míněno ekologické), přípravy a distribuce se rozumí všechny fáze počínající prvovýrobou ekologických produktů až po jejich skladování, zpracování, přepravu, prodej nebo dodání konečnému spotřebiteli.

Prodeji nebo dodání konečnému spotřebiteli předchází fáze skladování, která je hlavním předmětem kontroly (např. oddělené skladování od konvenčních výrobků, evidence, čistění, dezinfekce apod.). Dále kontrole podléhá evidence pro nákup biopotravin/ bioprodukt, označování zboží apod.

Pokud váš e-shop prodává biopotraviny subjektům, které takový výrobek použijí do svých výrob biopotravin nebo je prodává konečnému spotřebiteli, přihlašte se do systému kontrol a certifikace zboží co nejdříve!

Naše certifikační a inspekční společnost tyto kontroly a certifikace zajišťuje. Jsme smluvní kontrolní subjekt MZe. Rádi Vás s legislativou pro EZ seznámíme a provedeme certifikaci vašich obchodovaných biopotravin nebo jiných bioproduktů, tak abyste svou činnost provozovali v souladu s právními předpisy a nevystavili se riziku eventuálních sankcí od MZe ČR.

Základní postup:

  1. Přihlásit se ke kontrolní organizaci (přihláška ZDE)
  2. Nastavit systém pro biopotraviny nebo bioprodukty ve vašem e-shopu
  3. Vstupní kontrola naší firmou BUREAU VERITAS
  4. Registrace u MZe
  5. Vystavení certifikátu na konkrétní zboží
  6. Registrace vašeho e-shopu v REP (Registr ekologických podnikatelů při MZe)
  7. Pravidelné kontroly probíhají pouze 1 x ročně.

Kontaktujte nás:

Iva Vrkočová
AGRI-food manažer
e-mail: iva.vrkocova@cz.bureauveritas.com
telefon: +420 210 088 247
mobil: 731 61163

Inka Bílková
Manažer pro operativu
e-mail: inka.bilkova@cz.bureauveritas.com

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize CERTIFIKACE
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář