Úvodní strana / Informace / Ekologické zemědělství a biopotraviny v ČR

Ekologické zemědělství a biopotraviny v ČR


Dle údajů REP k 30. 6. 2016 (export k 26.10.2016) hospodařilo ekologicky 4 264 ekofarem na celkové výměře téměř 500 tis. hektarů, což představuje 12% podíl z celkové výměry zemědělské půdy v ČR.

Až 88 % výměry zařazené v EZ se nachází v méně příznivých oblastech (LFA), téměř veškerá výměra TTP a 65 % orné půdy.

Největší plochy půdy v EZ se nacházejí v pohraničních hornatých okresech Jihočeského, Plzeňského, Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Zemědělci z úrodných koutů naší země zůstávají naopak vůči principům ekologického zemědělství zatím imunní. Zastoupení EZ je zde dlouhodobě velmi nízké, a to v rozmezí od 3 do 8 %.

Výrobní zaměření ekofarem

Z celkového počtu zhruba 4 000 ekofarem je na téměř 80 % z nich chováno aspoň nějaké hospodářské zvíře (tedy má živočišnou produkci). 40% z celkového počtu ekofarem obhospodařuje alespoň 1 ha orné půdy, přičemž 30 % ekofarem jsou smíšené podniky mající jak rostlinou, tak živočišnou produkci (neboli 50 % farem je výhradně soustředěno na ŽV). Zhruba 13 % ekofarem je zaměřeno čistě na pěstování trvalých kultur (vinohradnictví a zejména sadařství).

Chov hospodářských zvířat

Dle posledních údajů (ÚZEI) bylo na ekofarmách ke konci roku 2015 chováno téměř 238 tis. kusů skotu (z toho 7 370 kusů dojnic), přes 102 tis. kusů ovcí, téměř 10 tis. kusů koz, přes 7 tis. kusů koní a necelé 2 tis. kusů prasat. Při srovnání rozsahu ekochovů k celkovým stavům hospodářských zvířat v ČR je dnes ekologicky chováno 17 % skotu (2% podíl mají dojnice), 44 % ovcí, 36 % koz a 21 % koní. Podíl ekologicky chované drůbeže či prasat zůstává zanedbatelný (0,2 %, resp. 0,1%).

Chov skotu

Od roku 2001 se počet ekologicky chovaného skotu zvýšil trojnásobně (ze 79 tis. na 238 tis. kusů), z toho počet krav BTPM vzrostl téměř sedminásobně (z necelých 16 tis. na více než 100 tis. kusů) a tvoří dnes více než polovinu všech KBTPM v ČR.

Celou zprávu naleznete na: 
http://www.bio-info.cz/zpravy/ekologicke-zemedelstvi-a-biopotraviny-v-cr

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize AGRI
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář