Úvodní strana / Informace / Jakým způsobem ručí stát za kvalitu biopotravin?

Jakým způsobem ručí stát za kvalitu biopotravin?


Kvalitu potravin ovlivňuje celá řada faktorů jako je například způsob pěstování surovin, jejich zpracování a také skladování. Nad celým procesem dohlíží státní dozorové orgány jako Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce. U biopotravin je to však ještě někdo navíc – kontrolní organizace.

Díky této kontrole, která probíhá každý rok přímo na farmách ekologických zemědělců od sklepa až po půdu, je zaručeno dodržení zákonných podmínek pro produkci biopotravin. Základním principem těchto podmínek je zákaz používání pesticidů a umělých hnojiv, etický přístup vůči chovaným zvířatům, zákaz preventivního podávání antibiotik a šetrné zpracování potravin s minimem přídavných látek.

Inspektoři kontrolních organizací pověřených Ministerstvem zemědělství uskutečnili v roce 2012 celkem 5 005 kontrol, na základě kterých bylo odebráno 66 certifikátů, nejčastěji pro použití konvenčního osiva bez předem udělené výjimky, provádění nepovolených zásahů na zvířatech, nedostatečné oddělení ekologických ploch od konvenčních pozemků a v několika případech také použití nepovolených látek. Výrobky se zjištěným obsahem zbytků nepovolených látek (např. pesticidů) byly následně staženy z trhu.

Častou obavou u biopotravin bývá výskyt plísní a bakterií. To vychází z mylného předpokladu, že pokud je v konvenčním zemědělství nutné tyto organismy hubit, musí se v ekologické produkci vyskytovat častěji. Pravdou ale je, že výskyt plísní či bakterií je v biopotravinách stejně pravděpodobný jako v těch konvenčně vyprodukovaných, a to hlavně proto, že ekologická produkce má přirozené obranné mechanismy pro boj se škodlivými organismy.

Dodržením zákonných podmínek pro ekologické zemědělství vznikají potraviny, za které stát opravdu ručí. Proto se heslo „Ručíme za bio“ stalo mottem letošního ročníku Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství, kterým je vyhlášen měsíc září.

Více. http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/clanky/jakym-zpusobem-ruci-stat-za-kvalitu.html

Bureau Veritas nabízí kontrolu a certifikaci produktů ekologického zemědělství. K této činnosti jsme pověřeni Ministerstvem zemědělství ČR podle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a akreditováni Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle normy ČSN EN 45011.

Našimi klienty tak mohou být všichni ekologičtí zemědělci, ekologičtí včelaři, výrobci biopotravin, obchodníci s biopotravinami, producenti a zpracovatelé osiv a krmiv apod., kteří se chtějí registrovat na Ministerstvu zemědělství jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství a chtějí své produkty označovat jako produkty ekologického zemědělství v souladu s platnými legislativními předpisy (zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci).

Více: Manažer divize AGRI – Ing. Iva Vrkočová
+420 210 088 247, iva.vrkocova@cz.bureauveritas.com

 

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize AGRI
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář