Úvodní strana / Informace / Novinky v Registru ekologických podnikatelů

Novinky v Registru ekologických podnikatelů


Od 18.7.2013 je možno podávat žádosti o registraci do systému ekologického zemědělství, žádosti o zrušení registrace, změnu činnosti a žádosti o výjimky a zkrácení přechodného období elektronicky prostřednictvím Registru ekologických podnikatelů.

V průběhu první poloviny roku 2013 došlo v Registru ekologických podnikatelů (REP), který na svých stránkách www.eagri.cz provozuje Ministerstvo zemědělství, k několika novinkám. Počátkem roku byly veřejnosti zpřístupněny u každého registrovaného subjektu veškeré certifikáty na biopotraviny a bioprodukty, které podnikatelům v ekologickém zemědělství vydala jeho kontrolní organizace. Toto umožňuje spotřebitelům, ale i ostatním podnikatelům kontrolu certifikovaných produktů konkrétního subjektu a jejich platnosti. Zároveň lze vyhledávat subjekty, které mají certifikovaný určitý produkt.

Další novinkou je od července 2013 možnost elektronického podávání žádostí o registraci do systému ekologického zemědělství, žádostí o zrušení registrace, změnu činnosti a žádostí o výjimky a zkrácení přechodného období. Uživatel přihlášený do Portálu eAGRI může výše uvedené žádosti podat elektronicky přes REP (záložka Elektronické formuláře), kde se mu některé údaje předvyplní, bude mu umožněno vyplněnou žádost rovnou z REP odeslat do datové schránky MZe, e-mailem na podatelnu MZe (pokud má zaručený elektronický podpis), nebo hotovou žádost vytisknout a podepsanou odeslat poštou na MZe. Dále bude možné uhradit správní poplatek za výjimky (1 000 Kč) převodem na účet, nikoliv pouze kolkem, jak tomu bylo doposud. Více informací naleznete přímo v REP.

Registr ekologických podnikatelů naleznete na stránkách www.eagri.cz v sekci Zemědělství/Ekologické zemědělství/ Registr ekologických podnikatelů.

Více: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktuality/zadosti-o-registrace-a-vyjimky-mozno.html

Bureau Veritas nabízí kontrolu a certifikaci produktů ekologického zemědělství. K této činnosti jsme pověřeni Ministerstvem zemědělství ČR podle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a akreditováni Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle normy ČSN EN 45011.

Našimi klienty tak mohou být všichni ekologičtí zemědělci, ekologičtí včelaři, výrobci biopotravin, obchodníci s biopotravinami, producenti a zpracovatelé osiv a krmiv apod., kteří se chtějí registrovat na Ministerstvu zemědělství jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství a chtějí své produkty označovat jako produkty ekologického zemědělství v souladu s platnými legislativními předpisy (zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci).

Více: Manažer divize AGRI – Ing. Iva Vrkočová
+420 210 088 247, iva.vrkocova@cz.bureauveritas.com

 

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize AGRI
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář