Úvodní strana / Informace / Podle statistiky u nás hospodaří už bezmála 4.000 ekologických zemědělců

Podle statistiky u nás hospodaří už bezmála 4.000 ekologických zemědělců


Na téměř půl milionu hektarů půdy hospodaří 4.000 českých ekologických zemědělců (k 31.10.2013). Pěstování bez pesticidů a průmyslových hnojiv chrání půdu a život v ní, podporuje rozmanitost zvířat a rostlin a pomáhá vracet život do krajiny. Dle vědců z univerzity ve Švédské Uppsale dokážou rostliny na ekologických polích lépe využít živiny ze země, a to o 40 %. Vyskytuje se na nich také až o 72 % více přírodních a polopřírodních biotopů.

Větší rozmanitost krajiny vzniká díky pravidlům ekologického zemědělství:

  • šetrnému organickému hnojení místo průmyslových hnojiv
  • střídání plodin namísto několikaletých monokultur
  • zákazu toxických pesticidů apod.

Více:
http://www.enviweb.cz/clanek/biofood/97626/kupovani-biopotravin-vraci-zivot-do-nasi-krajiny

Bureau Veritas nabízí kontrolu a certifikaci produktů ekologického zemědělství. K této činnosti jsme pověřeni Ministerstvem zemědělství ČR podle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a akreditováni Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle normy ČSN EN 45011.

Našimi klienty tak mohou být všichni ekologičtí zemědělci, ekologičtí včelaři, výrobci biopotravin, obchodníci s biopotravinami, producenti a zpracovatelé osiv a krmiv apod., kteří se chtějí registrovat na Ministerstvu zemědělství jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství a chtějí své produkty označovat jako produkty ekologického zemědělství v souladu s platnými legislativními předpisy (zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci).

Více: Manažer divize AGRI - Ing. Iva Vrkočová
+420 210 088 247, iva.vrkocova@cz.bureauveritas.com

 

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize CERTIFIKACE
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář