Úvodní strana / Informace / Všichni si platíme bio, ale k jídlu si ho nedáme

Všichni si platíme bio, ale k jídlu si ho nedáme


Ekologické zemědělství je více dotované než to obyčejné. Jeho kvalitní produkty se však v Česku dostávají na pulty mnohem méně, než by odpovídalo rozloze ekofarem. V Česku existuje už 4.060 farem, které obdělávají s využitím dotací téměř 12 % půdy. Na stravování Čechů to však není příliš znát.

Ti biopotraviny příliš nevyhledávají a ekoprodukty se na spotřebě podílejí jen jedním procentem. Nemalá část bioprodukce nakonec skončí buď v zahraničí, nebo mezi běžnými, levnějšími výrobky.

„Bioprodukty se prodávají často za nižší, konzumní cenu, protože nemají odbyt, ” vysvětluje Iva Vrkočová, ředitelka divize AGRI.

Zdroj: Mladá Fronta Dnes,, 8.3. 2014

Celý článek: http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx

Bureau Veritas nabízí kontrolu a certifikaci produktů ekologického zemědělství. K této činnosti jsme pověřeni Ministerstvem zemědělství ČR podle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a akreditováni Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle normy ČSN EN 45011.

Našimi klienty tak mohou být všichni ekologičtí zemědělci, ekologičtí včelaři, výrobci biopotravin, obchodníci s biopotravinami, producenti a zpracovatelé osiv a krmiv apod., kteří se chtějí registrovat na Ministerstvu zemědělství jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství a chtějí své produkty označovat jako produkty ekologického zemědělství v souladu s platnými legislativními předpisy (zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci).

Více:
Manažer divize AGRI - Ing. Iva Vrkočová
Tel.: +420 210 088 247
E-mail: iva.vrkocova@cz.bureauveritas.com

 

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize AGRI
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář