Úvodní strana / Informace / Zaostřeno na biopotraviny

Zaostřeno na biopotraviny


Biopotraviny jsou často obchodníky prezentovány jako zdravé, vhodné pro děti a šetrné vůči životnímu prostředí.

V první řadě je důležité si říci, co biopotravina je a co není. Lidé často považují za biopotraviny produkty malých farmářů nebo výpěstky vlastní zahrady, a mnohdy také vše, co se prodává na farmářských trzích, ačkoliv v mnoha případech jde o produkty z konvenčního zemědělství. Biopotraviny jsou ale pouze produkty systému ekologického zemědělství, které obdrží certifikát od nezávislé společnosti a na obale jsou označeny příslušnými logy (česká biozebra a evropské biologo) spolu s kódem kontrolní organizace.

Ekologické zemědělství je moderní způsob obhospodařování půdy, ve kterém nejsou používána umělá hnojiva ani pesticidy, zvířatům nejsou preventivně podávána antibiotika a je jim umožněn přirozený způsob života. Zpracování biopotravin probíhá taktéž šetrně – používá se pouze minimum přídavných látek, a to zejména přírodního původu.

Stát za kvalitu biopotravin opravdu ručí, což dokládá i motto letošního ročníku kampaně Měsíc biopotravin, které zní: „Ručíme za bio“. Každý registrovaný podnik projde nejméně jednou ročně důkladnou kontrolou „od sklepa až po půdu“ a dodržování všech legislativních požadavků prověřují další dozorové orgány státu. Ministerstvo zemědělství na tiskové konferenci k zahájení Měsíce biopotravin uvedlo, že rozbory v posledních letech neodhalily překročení hygienických limitů, což vyvrací jednu z častých spekulací, že biopotraviny obsahují více plísní a bakterií. Zatím také nebyl zaznamenán ani jeden případ, že by logo pro biopotraviny bylo zneužito. Biopotravinám proto může spotřebitel opravdu důvěřovat.

Více: http://eagri.cz/public/web/mesic-biopotravin/clanky/

Bureau Veritas nabízí kontrolu a certifikaci produktů ekologického zemědělství. K této činnosti jsme pověřeni Ministerstvem zemědělství ČR podle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a akreditováni Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle normy ČSN EN 45011.

Našimi klienty tak mohou být všichni ekologičtí zemědělci, ekologičtí včelaři, výrobci biopotravin, obchodníci s biopotravinami, producenti a zpracovatelé osiv a krmiv apod., kteří se chtějí registrovat na Ministerstvu zemědělství jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství a chtějí své produkty označovat jako produkty ekologického zemědělství v souladu s platnými legislativními předpisy (zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci).

Více: Manažer divize AGRI – Ing. Iva Vrkočová
+420 210 088 247, iva.vrkocova@cz.bureauveritas.com

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize AGRI
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář