Úvodní strana / Klienti / Informace pro klienty

Informace pro klienty

Jak se připravit na vstupní kontrolu

Po obdržení vyplněného popisu podniku s Vámi bude dohodnut termín vstupní kontroly. Je důležité, že již při vstupní kontrole musíte plnit všechna legislativní pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin nebo bioproduktů.

Při vstupní kontrole budou na místě ověřeny, případně doplněny všechny údaje uvedené v popisu podniku. Popis podniku je základní dokument pro zahájení podnikání v ekologickém zemědělství. V popisu podniku jsou stanoveny a popsány veškeré činnosti a postupy podniku, včetně praktických a bezpečnostních opatření, které jsou nezbytné pro dodržování legislativních pravidel ekologického zemědělství.

Po úspěšném absolvování vstupní kontroly budete podávat Žádost o registraci pro ekologické zemědělství na Ministerstvo zemědělství.

Jak se připravit na řádnou kontrolu

Řádná kontrola probíhá minimálně 1x ročně. Jedná o ohlášenou komplexní kontrolu celého podniku, jejíž termín s Vámi bude dohodnut v dostatečném předstihu. Na řádné kontrole budou ověřeny údaje uvedené v popisu podniku, případně bude provedena jeho aktualizace, dále bude provedena fyzická kontrola celého podniku, včetně kontroly případné konvenční části podniku.

Pokud nebude kontrolou zjištěno porušení pravidel ekologického zemědělství a pokud již vznikl nárok na certifikaci produkce, bude na konci kontroly podle Vašich požadavků vyplněna Žádost o certifikaci produktů a výrobků.

V případě, že zahajujete výrobu nového biovýrobku, vyplňte žádost o certifikaci výrobků a zašlete nám ji kdykoliv během daného roku. Žádost ověříme na místě v rámci vyžádané kontroly.

Na všechny certifikované bioprodukty nebo biopotraviny Vám bude vystaven příslušný certifikát. Takto certifikované produkty je možné označovat logem pro ekologické zemědělství.

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize CERTIFIKACE
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář