Úvodní strana / Žádosti / Žádost o udělení výjimky z pravidel EZ

Žádost o udělení výjimky z pravidel EZ

Pravidla ekologického zemědělství umožňují osobám podnikajícím v ekologickém zemědělství požádat o udělení výjimky z některých těchto pravidel. Postup při udělování výjimek, včetně výjimek na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu upravují příslušné Metodické pokyny MZe.

Konkrétně se jedná o následující výjimky:

 1. Vazné ustájení skotu
 2. Podmínky ustájení a intenzita chovu
 3. Vazné ustájení skotu v malých zemědělských podnicích
 4. Zásahy na zvířatech
  • odrohování nebo tlumení růstu rohů skotu
  • odrohování nebo tlumení růstu rohů koz
  • kupírování ocásků u ovcí
  • kupírování ocásků a ořezávání zubů selatům, krácení zobáků drůbeži
 5. Katastrofické události
 6. Nákup konvenčních zvířat na ekologickou farmu
 7. Souběžná živočišná produkce
 8. Použití syntetických vitamínů A, D, E pro přežvýkavce
 9. Povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství
 10. Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu

Všechny výjimky uděluje MZe, pouze výjimky na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu uděluje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor osiva a sadby (ÚKZÚZ).


Formuláře žádostí o udělení výjimky jsou uvedeny zde.

Žádosti se zasílají na adresu:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1

Kontaktní osoba:
Bc. Martin Charvát
e-mail: martin.charvat@mze.cz
tel.: 221 812 743


Formulář žádosti o udělení výjimky na použití konvenčního osiva je zde.

Vyplněné žádosti se posílají na adresu:

ÚKZÚZ, odbor osiva a sadby
Za Opravnou 4
Praha 5- Motol
150 06

Tel: 257 211 749
Fax: 257 211 748
Email: odbor.os@ukzuz.cz

Databáze ekologických osiv

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize CERTIFIKACE
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář