Úvodní strana / Povinná evidence / Vzory evidencí

Vzory evidencí

1) Obecná evidence využitelná pro všechny druhy činností v EZ

 1. Evidence čištění a dezinfekce provozních a výrobních zařízení (skladů, budov, výrobních zařízení, zařízení pro rostlinnou a živočišnou produkci před použitím v EZ apod.)
 2. Evidence o prodeji bioproduktů (biopotravin, ostatních bioproduktů)
 3. Skladová evidence (skladová karta - příjem/výdej komodity)
 4. Evidence stížností třetích osob
 5. Ostatní evidence

Provozní evidence - účetní doklady, dodací listy, balící listy, apod.

Evidence o přepravě zboží

Přepravovat zboží lze pouze v uzavřených baleních, kontejnerech nebo vozidlech, na nichž je štítek s uvedenými následujícími informacemi:

 • název podniku, odkud je zboží převáženo
 • název produktu, který je převážen
 • identifikační kód Bureau Veritas (CZ-BIO-004)
 • identifikace přepravovaného zboží dle účetních záznamů

Uzavření balení, kontejnerů nebo vozidel se nevyžaduje, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • jedná se o přímou přepravu mezi dvěma subjekty, kdy jsou oba subjekty registrované jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství,
 • ke zboží je přiložen průvodní doklad, který obsahuje informace uváděné na štítku
 • je vedena evidence o přepravních cestách (datum přepravy, přesný čas zahájení a ukončení přepravy, způsob přepravy, místo určení)

2) Evidence – ekologický zemědělec

Evidence o rostlinné produkci

 1. Karta pozemků
 2. Evidence o hnojivech
 3. Evidence o použití přípravků na ochranu rostlin
 4. Evidence o nákupu zemědělských vstupů (jedná se o veškeré vstupy, které podnik nakupuje – hnojiva, POR, osiva, krmiva, živá zvířata apod.)
 5. Evidence o sklizené produkci
 6. Evidence o sběru volně rostoucích rostlin

Evidence o živočišné produkci

 1. Evidence zvířat vstupujících do zemědělského podniku
 2. Evidence zvířat opouštějících zemědělský podnik
 3. Evidence ztracených zvířat
 4. Evidence krmení
 5. Evidence léčení zvířat

3) Evidence ekologického včelaře

 1. Použití umělé výživy
 2. Ostatní záznamy o včelíně
 3. Léčení včel

4) Evidence výrobce biopotravin/krmiv

 1. Evidence o nákupu produktů (surovin)
 2. Evidence o druhu a množství vyrobených výrobků
 3. Evidence o čištění výrobních zařízení při souběžné produkci před biovýrobou

5) Evidence obchodníka s biopotravinami

 1. Evidence o nákupu bioproduktů (biopotravin)
 2. Evidence o prodeji bioproduktů (biopotravin)

6) Evidence ekologického pěstitele hub

 1. Evidence o nákupu zemědělských vstupů (jedná se o veškeré vstupy, které podnik nakupuje – hnojiva apod.)
 2. Evidence o sklizené produkci

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize CERTIFIKACE
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář